แพ็คเกจงานแต่งงานพิธีเช้า

 

แพคเกจที่ 1 : แต่งงาน...กันนะ(พิธีเช้า) 

  ♥ ห้องพิธีหมั้นสู่ขอ หลั่งน้ำพระพุทธมนต์

  ♥ ขนมมงคล

  ♥ ขบวนแห่ขันหมาก

  ♥ ดอกไม้พานหลั่งน้ำสังข์

  ♥ พวงมาลัย บ่าว-สาว

  ♥ ดอกไม้พิธีเช้า

  ♥ ของว่างและเครื่องดื่ม

 

PACKAGE 1:  ♥Let’s marry (morning ceremony) 

For 50 guests (deserts + drinks + Thai ceremony atmosphere  + ceremony rooms + party room + all equipments for the ceremony)

♥ Room to get the betrothal, pour holy water

♥ Lucky desert

♥ Groom's procession (Khunmark)

♥ Tray with pedestal flower pours the blessed water

♥ Flower garlands for bride and groom

♥ Decoration flowers for ceremony

♥ Deserts + drink

Visitors: 6,683