งานสัมมนา

690.- แพคเกจ 1 สัมมนา เช้า - เย็น 

 อาหารกลางวัน 1 มื้อ คอฟฟี้เบรค 2 มื้อ

 ฟรี ห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ 

 LCD PROJECTOR สำหรับ 50 ท่านขึ้นไป

   

1,290.- แพคเกจ 2 สัมมนา เช้า - ค่ำ

 อาหารกลางวัน 1 มื้อ คอฟฟี้เบรค 2 มื้อ 

 อาหารเย็น 1 มื้อ ฟรีห้องสัมมนา 

 พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 50 ท่าน ขึ้นไป

   

 2,990.- แพคเกจ 3 สัมมนา 2 วัน 1 คืน

 ห้องพัก 1 คืน(พักคู่) อาหารเช้า 1 มื้อ

 อาหารกลางวัน 2 มื้อ คอฟฟี้เบรค 4 มื้อ

 อาหารเย็น 1 มื้ออาหารเย็น 2 มื้อ ฟรี 

 อุปกรณ์ LCD PROJECTOR 

 สำหรับ 50 ท่านขึ้นไป

   

3,990.- แพคเกจที่ 4 สัมมนา 3 วัน 2 คืน

 ห้องพักหรู 2 คืน(พักคู่) อาหารเช้า 2 มื้อ 

 อาหารกลางวัน 3 มื้อ คอฟฟี่เบรค 6 มื้อ 

 อารหารเย็น 2 มื้อ ฟรี ห้องสัมมนา

 อุปกรณ์ LCD PROJECTOR 

 สำหรับ 50 ท่านขึ้นไป 

Visitors: 6,685